Små och medelstora livsmedelsföretag dåliga på export
Trots att många små och medelstora livsmedelsföretag vill exportera så finns inte rätt kanaler på plats. Därför borde insatser riktas främst mot dem. Det menar Jordbruksverket efter att ha gjort en analys.
– En slutsats i analysen är att exportfrämjande åtgärder bör riktas mot små och medelstora företagen som saknar de resurser och nätverk som krävs för att lyckas på exportmarknaden, säger utredaren Sara Johansson, enligt ett pressmeddelande.
I dagsläget utgör exportvärdet inom svensk livsmedelsindustri endast cirka 15 procent av produktionsvärdet. Bara 10 procent av det som livsmedelsföretagen säljer går enligt Jordbruksverket på export.
”Exportdeltagandet i övriga delar av tillverkningsindustrin är oftast över 80 procent. Trots att en liten del av livsmedelsproduktionen går på export står exportföretagen för mer än 70 procent av arbetstillfällena och drygt 80 procent av produktionsvärdet i livsmedelsindustrin. Allra mest dominerar de multinationella företagen som står för över 70 procent av livsmedelsexporten. Bland dessa finns svenskägda företag som Lantmännen och Cloetta”, skriver Jordbruksverket i ett pressmeddelande.
”Tillsammans med Tillväxtverket och Livsmedelsverket genomför Jordbruksverket en förenklingsresa, med syftet att underlätta för livsmedelsföretag som vill exportera. Förenklingsresan har besökt företag i olika branscher runt om i landet och tagit del av deras tankar om vad som kan förenklas. Just nu pågår arbetet med att ta fram en handlingsplan med konkreta förenklingar som ska underlätta för företagen.”
/FoodMonitor

t20