pi11
Blyet i gratulationskorten från Pictura
LEDARSTICK Konsumenter som i present får ett gratulationskort som har inbyggd elektronik riskerar att ovetandes få något riktigt obehagligt på köpet. Ett av Karlstadsföretaget Aktiebolaget Picturas kort har visat sig innehålla bly i skyhöga halter, jämfört med gränsvärden i gällande EU-förordning. Det har Kemikalieinspektionens analyser visat. Myndigheten har, som FoodMonitor berättat om tidigare, tvingat Pictura att stoppa försäljningen och återkalla korten från butiker tillhörande butikskedjan ICA. Men bolaget verkar vilja göra allt för att förhala.
Pictura vände sig till Nacka tingsrätt för inhibition. Man påstod att Kemikalieinspektionen missförstått lagstiftningen.
Men domstolen gav i fredags ett snabbt och resolut nej till inhibition.
Det var ett bra beslut.
Tvångsåtgärderna från Kemikalieinspektionen gäller därför fortsatt utan inskränkning.
LÄS OCKSÅ: Bly i gratulationskort på ICA – Kemikalieinspektionen lägger saluförbud mot Pictura
Men myndighetens åtgärder omfattar förvånande nog inte konsumentledet. Det gör att blyet i Picturas gratulationskort riskerar att negativt påverka konsumenter och miljön.
Det är inte alls bra. Det skadar förtroendet allvarligt både för myndigheten och för bolaget.
Det är skrämmande att ett företag som Pictura, som omsätter 279 miljoner kronor och har 108 anställda, inte tycks ha någon kontroll på om det finns gifter i deras produkter som kan skada konsumenter och miljön.
Att analysera produkter med avseende på bly kan göras mycket enkelt och billigt.
Det är därför aningen stötande att Pictura på sin webbplats pictura.com skriver att man följer ”den av EU beslutade Produktsäkerhetslagen”. Man påstår också att man gör egna stickprovstest.
Man säger till och med att ”Pictura arbetar aktivt med att vi inte ska ha kemikalier i våra produkter som kan vara skadliga för människors hälsa eller miljön.”
De flosklerna har nu Kemikalieinspektionen visat inte vara vatten värda.
Det borde ge Pictura problem i kundledet. För butikskedjor som ICA har stränga krav på sina leverantörer. Inte minst när det gäller att undvika att utsätta konsumenter för miljögifter som bly.
För konsumenter är rådet: välj bort produkter från Pictura.
HÅKAN FRISELL

t20