Länsförsäkringar riktar regresskrav på 344 401 kronor mot Livsmedelsverket för försummelse
"Ett slakteri måste kunna förlita sig på veterinärens godkännande inför en stundande slakt och det kan inte anses åligga slakteriet att dubbelkolla att veterinären gjort sitt jobb ordentligt"
Läs vidare på FoodMonitor Plus
/FoodMonitor

t20