hu20
Åtalsanmälningar mot Hung Fat Trading Asien Livs och systerbolags-leverantör samlar damm hos polisen
Läs vidare på FoodMonitor Plus
HÅKAN FRISELL
Bilden: I underlag till åtalsanmälan. Foto: Göteborgs Stad.