neIMG 0180
Gränsvärde för oorganiskt arsenik överskridet i fullkornsriset Go EKO på Netto
Livsmedelsverket utförde nyligen ...
Läs vidare på FoodMonitor Plus
/FoodMonitor
Foto: Livsmedelsverket.