Salmonella påträffat i levande knivmusslor från Nederländerna
Läs vidare på FoodMonitor Plus
/FoodMonitor

t20