jordbruksverket20
Veterinärer överklagar allt fler beslut tagna av Ansvarsnämnden för djurens hälso- och sjukvård
De senaste tre åren har antalet överklagningar av beslut från Ansvarsnämnden för djurens hälso- och sjukvård, som finns i Jordbruksverkets lokaler i Jönköping, på årsbasis mer än fördubblats. Antalet inkomna ärenden och meddelade beslut har inte ökat i motsvarande grad. Förra året avgjorde nämnden 152 ärenden.
Läs vidare på FoodMonitor Plus
HÅKAN FRISELL
Foto: Jordbruksverket.