l30
Länsstyrelsen Värmland har börjat övervaka journalister
FoodMonitor har nyligen inlett en granskning av Länsstyrelsen Värmlands hantering av ärenden. Det har gjort att Länsstyrelsen Värmland i dagarna tagit ett beslut om att övervaka FoodMonitor när vi tar del av offentliga handlingar hos myndigheten.
– Det är så att vi har en ny rutin här nu så vi sitter med när man vill ta del av handlingar på det här sättet, säger Anjela Forsman, arkivarie på Länsstyrelsen Värmland.
Det var när FoodMonitor ville ta del av mejlkorrespondens mellan länsstyrelsen och ett privat företag och personalakter för personal på myndigheten som beslutet om övervakning togs. Det handlade om kopior av handlingarna.
Varför togs det beslutet?
– Det är så bara.
När togs det beslutet?
– Häromdagen.
Du tror inte att det kan vara problematiskt om du sitter och övervakar mig när jag som journalist tar del av offentliga handlingar?
– Nej, säger Anjela Forsman.
Beslutet om övervakning togs av länsjuristen Ulrika Forsman på Länsstyrelsen Värmland.
Hon berättar att hon tog beslutet efter påstötning men vill inte tala om från vem eller vilka.
l31
Det privata företaget i fråga har tidigare vidtagit åtgärder för att hindra journalisters granskning.
(FoodMonitor har åtskilliga gånger tidigare tagit del av handlingar från Länsstyrelsen Värmland utan problem /red)
HÅKAN FRISELL