Småskaligt slakteri kritiskt till Livsmedelsverkets förseningar – överklagar faktura
”Det har hänt vid flertalet tillfällen under året att Livsmedelsverkets personal inte kommer i tid vilket inte bara skapar extra kostnader för oss utan det gör det också väldigt svårt för oss att planera vår verksamhet”. Så skriver en företrädare för slakteriet Ljungskile Kött AB i Ljungskile i en överklagan i dagarna av en faktura från Livsmedelsverket.
Läs vidare på FoodMonitor Plus
/FoodMonitor