Livsmedelsverket: Otillräckliga mikrobiologiska analyser på Norrbottensgårdens Slakteri
– Föreläggande vid vite
Slakteriet Norrbottensgårdens Slakteri AB i Luleå har tagit för få mikrobiologiska prover på slaktkroppar av nöt, får, lamm, och häst. Det menar Livsmedelsverket som nu lägger ett föreläggande vid vite om 10 000 kronor mot bolaget.
Läs vidare på FoodMonitor Plus
/FoodMonitor