Hälsingestintan Mobilslakteri angav inte skäl för muntlig förhandling
KOMMENTAREN: Som FoodMonitor berättat om tidigare så kan det ge livsmedelsföretag bättre chans att nå framgång i överklaganden i förvaltningsrätten av Livsmedelsverkets beslut om man begär muntlig förhandling. Slakteriet Hälsingestintan Mobilslakteri gjorde just det. Men fick nobben. Vad gick fel?
Jo, slakteriet gav inga skäl till varför det var nödvändigt med en muntlig förhandling. Man yttrade sig inte heller när domstolen bad om det. Finns det då inga andra särskilda skäl kan utfallet inte bli något annat.
”För att förvaltningsrätten skulle kunna ta ställning till yrkandet om muntlig förhandling ombads bolaget att precisera vad de vill tillföra målet vid en sådan förhandling. Bolaget har dock inte utvecklat avsikten med den muntliga förhandlingen”, skriver Förvaltningsrätten i Uppsala i ett beslut i dagarna.
”Förvaltningsrätten avslår yrkandet om muntlig förhandling.”
Om livsmedelföretag ska lyckas få till en muntlig förhandling i förvaltningsrätten krävs rätt strategi. Man måste se till att ha bra skäl – och kommunicera dessa på rätt sätt till domstolen.
Det kan vara en fördel att anlita en bra advokat. Men många små och medelstora företag har helt enkelt inte råd.
Och så skev som lagstiftningen är idag får företagen inte sina rättegångskostnader täckta ens om de vinner. Dessutom finns det inga försäkringar som täcker tvister i förvaltningsrätten.
Det gör att Livsmedelsverket alltid har en fördel. Myndigheten har stora ekonomiska muskler och jurister som knappt gör annat än att processa i förvaltningsrätten.
Enda lösningen är att livsmedelsföretagens branschorganisationer sätter press på politikerna att se till att spelplanen blir jämnare.
HÅKAN FRISELL

t20