Utredning om grovt miljöbrott i Kungälv drar ut på tiden
Genom att åka runt i en roddbåt och sprida ut kopparsulfat i en vattentäkt har Kungälvs kommuns enhet för vatten och avlopp i årtionden bekämpat alger. Det påstår kommunens miljöenhet som anser att agerandet var felaktigt. Man gjorde tidigare även en åtalsanmälan. Polisen har först nu börjat utreda det inträffade som ett grovt miljöbrott, drygt 2.5 år senare.
Läs vidare på FoodMonitor Plus
HÅKAN FRISELL

t20