sva31
Fågelinfluensa av typen H5N6 upptäckt i Blekinge
Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA, meddelar att fågelinfluensa av typen H5N6 påvisats i en havsörn som påträffats i Blekinge. Det är första gången i Sverige.
– Detta är det första fallet av H5N6 i Sverige. Viruset har cirkulerat i Europa, och förutom på vilda fåglar har även några utbrott på tamfågel, inklusive enstaka kommersiella fjäderfäbesättningar förekommit. För att undvika spridning till fjäderfä är det viktigt att fjäderfäproducenter och hobbyfågelägare har goda smittskyddsrutiner och i möjligaste mån förhindrar kontakter mellan tam- och vildfågel, säger Karin Åhl, ställföreträdande enhetschef på enheten för häst, fjäderfä, och vilt, enligt ett pressmeddelande.
– Viruset är nära besläktat med H5N8 som cirkulerade bland vilda fåglar i Sverige under 2016 och 2017, och då även orsakade utbrott hos fjäderfä. Medan H5N8 fick en massiv spridning i stora delar av Europa har H5N6 inte rapporterats i alls samma omfattning och inte heller förknippats med samma dödlighet.
/FoodMonitor
Fakta:
Allmänna hygienregler som gäller fåglar i Sverige (källa SVA):
• Se till att endast de som sköter tamfåglarna har tillträde till djurutrymmena.
• Håll rent runt hus och inhägnader.
• Var noga med rutinerna vid hygiengränserna.
• Tvätta händerna efter kontakt med fåglar.
• Efter en utlandsvistelse bör du inte ha kontakt med tamfåglar förrän tidigast efter 48 timmar.
Bilden: SVA: "Den skadade havsörnen togs om hand men dog hos viltrehabiliterare". Foto: Jens Mattsson/SVA.

t20