Två personer i Härjedalen förbjuds att släppa ut renkött på marknaden
Läs vidare på FoodMonitor Plus
/FoodMonitor

t20