Anställd på McDonald´s fick ner underarmen i 168 grader varm frityrolja
Läs vidare på FoodMonitor Plus
/FoodMonitor

t20