Jordbruksverket: Importen av jordbruksvaror och livsmedel ökar mer än exporten
Jordbruksverket meddelar att värdet av importen av mjölk, kaffe, oljor och fetter, frukt och grönsaker, diverse livsmedel, drycker, kött, och spannmål, har ökat. Det gjorde att handelsunderskottet ökade förra året.
”Handelsunderskottet ökade till närmare 61 miljarder kronor 2017 på grund av att den värdemässiga importen ökade mer än den värdemässiga exporten. Om fisk exkluderas uppgick handelsunderskottet till drygt 54 miljarder kronor. Underskottet beror på att många av de produkter som konsumeras inte kan produceras i Sverige”, skriver myndigheten i ett pressmeddelande.
/FoodMonitor

t20