Slakteriet Idre Nya Sameby föreläggs att tala om hur många renar de tar emot
Läs vidare på FoodMonitor Plus
/FoodMonitor

t20