Regeringen skjuter till 50 miljoner för att öka produktionen av ekologiska livsmedel
Regeringen skjuter till 50 miljoner kronor till åtgärder som ska främja den ekologiska produktionen. Det meddelar Jordbruksverket.
– Idag skjuter regeringen till 50 miljoner kronor för att öka produktionen av ekologiska livsmedel ... , säger Åsa Lannhard Öberg som är projektledare på Jordbruksverket, enligt ett pressmeddelande.
Regeringens mål enligt Jordbruksverket är att 30 procent av jordbruksmarken ska vara ekologisk 2030 och att den offentliga konsumtionen samma år ska utgöras av 60 procent ekologiska livsmedel.
– För att nå regeringens mål krävs en ökad efterfrågan från både offentliga kök, från konsumenter i privata restauranger och i dagligvaruhandeln, säger Åsa Lannhard Öberg.
/FoodMonitor

t20

          

g93