IVO öppnar tillsynsärende avseende läkare på Kiruna sjukhus
En äldre man led av försämrad matlust, viktminskning, och trötthet. Mannen togs in på Kiruna Sjukhus och skrevs ut tre dagar senare. Han bedömdes vara ”färdigbehandlad”. Men så var långt ifrån fallet. Nu öppnar Inspektionen för vård och omsorg, IVO, ett tillsynsärende gällande den ansvarige läkaren.
Läs vidare på FoodMonitor Plus
/FoodMonitor

t20

          

g93