SLU-professor får fint pris
Sveriges lantbruksuniversitet, SLU meddelar att Lotta Berg, professor i husdjurens miljö och hälsa vid SLU, var en av fem veterinärer som denna vecka tilldelades Världsveterinärförbundets, WVA, djurvälfärdspris vid förbundets världskongress i Barcelona. Professorn och de andra pristagarna får priset för exemplariskt arbete för djurvälfärdens värnande och främjande.
”För Lotta Bergs del betonades också veterinärernas viktiga roll i samhället, genom att forska, och genom att förespråka ett starkt djurskydd gentemot politiker, myndigheter, media, och allmänheten”, skriver SLU i ett pressmeddelande.
LÄS OCKSÅ (extern länk, WVA): http://worldvet.org/news.php?item=379
/FoodMonitor

t20

          

g93