Magsjukebakterie i Findus produkt ”Våra Finaste Persilja”
Färdigmatbolaget Findus meddelar att man återkallar produkten ”Våra Finaste Persilja” 30 gram med artikelnummer 3134. Anledningen är enligt bolaget att man vid en rutinkontroll upptäckt spår av magsjukebakterien VTEC i råvaran som används i produkten.
”I okokt tillstånd kan förtäring av bakterien innebära en hälsorisk. Findus har därför beslutat att i förebyggande syfte återkalla produkten ifråga”, skriver Findus i ett pressmeddelande.
Återkallelsen gäller enligt Findus artikel 3134 med nedanstående lot-koder och bäst-före datum:
Lot-koder: L7333AV005; L7333BV005; L7333CV005. Bäst-före datum: 05.2019
Lot-koder: L8029AV005; L8030BV005; L8030CV005. Bäst-före datum: 07.2019
/FoodMonitor

t20