Fara för patientsäkerheten på Södersjukhuset
– det ”luktar svält”
Det brister i omvårdnad, mat, dryck, och läkemedel, på akutmottagningen på Södersjukhuset AB i Stockholm. Upp till ...
Läs vidare på FoodMonitor Plus
HÅKAN FRISELL

t20