JK ger djurbonde nobben om ersättning för slaktkropp
Läs vidare på FoodMonitor Plus
/FoodMonitor

t20