Misstänkt svartslaktare förbjuds att släppa ut kött på marknaden
”Vid ankomsten till fastigheten observerades att slaktkroppar lastades in i en personbil som sedan lämnade platsen.”
Läs vidare på FoodMonitor Plus
/FoodMonitor

t20