Personal på McDonald´s jagade bort knivrånare
Läs vidare på FoodMonitor Plus
/FoodMonitor

t20