Livsmedelsverket vill att FODI betalar 50 000 kronor i sanktionsavgift
Läs vidare på FoodMonitor Plus
/FoodMonitor

t20