Bråk mellan anställda på Göteborgs Orienthus eskalerade till knivkastning
– en skadad
I dagarna hamnade ...
Läs vidare på FoodMonitor Plus
/FoodMonitor

t20