Öppna dörrar misstänks ha orsakat hög dödlighet i transport till kycklingslakteri

MSBIMG_0194
MSB beviljar Livsmedelsverket drygt 21 miljoner kronor för 2020
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, har i dagarna beslutat att utbetala högst 21 448 224 kronor i anslag till Livsmedelsverket för användning under innevarande år. Det handlar om finansiering av ett antal viktiga projekt om bland annat dricksvattenkemikalier och klimatanpassning och övningar inför väpnat angrepp. FoodMonitor har listan. Foto: FoodMonitor.

Fem högdräktiga tackor upptäckta på Gotlands Slagteri AB
"Vid köttbesiktningen den 10 februari 2020 hittades fem tackor med fullt utvecklade foster i livmodern på slakteriet Gotlands Slagteri AB i Visby". Så skriver en officiell veterinär, OV, i en anmälan till länsstyrelsen. Foto: Livsmedelsverket.

ICA förtydligar om produkten Kycklinglår efter konsumentklagomål
ICA säljer kycklinglår där en del av ryggraden och den övre leden sitter kvar. Det är livsmedelsfusk tycker en konsument som i dagarna gjort en anmälan till Livsmedelsverket. Bolaget förtydligar nu informationen på sin produkt.

Anticimex: fler råttor och utländskt avfall utgör en ökad smittorisk
Enligt skadedjursbekämparen Anticimex har råttpopulationerna på landets avfallsanläggningar ökat under de senaste åren. Det utgör en allvarlig smittorisk. Samtidigt har myndigheterna begränsat möjligheten att använda bland annat ätbeten. Bolaget vill nu få till stånd en förändring.

gris30
Darrande halt gris med kraftigt svullna ben slapp att själv till gå till gasbedövningen
I samband med levandedjursbesiktningen på slakteriet KLS Ugglarps AB i Dalsjöfors den 7 februari upptäcktes en halt gris med kraftigt svullna ben. Det framgår av en anmälan till länsstyrelsen som en officiell veterinär, OV, har gjort. Foto: Livsmedelsverket.

ko51
Bilden: OV: "Kon står med benen under sig och med sänkt huvud. Hon är krum i ryggen och avlastar höger bakben av och till. ... rörelsemönstret talar för smärta/obehag från flera ben eller klövar".
Kor med artros och bursit upptäckta på Närkes Slakteri i Gällersta AB
Den 28 januari upptäckte den officiella veterinären, OV, på slakteriet Närkes Slakteri i Gällersta AB i Örebro en grupp med sex kor som såg avvikande ut. Korna visade sig lida av bland annat artos och bursit. En av korna borde enligt OV inte ha transporterats.

hIMG_0185
SVT-journalist måste förstöra handling om ko på ”Arlagården” senast den 14 februari
Jordbruksverket har nyligen beslutat att lämna ut handlingar om en ko på den beryktade ”Arlagården” till en journalist på SVT Uppdrag Granskning. Men myndigheten gjorde det under förbehåll. Bland annat måste journalisten förstöra handlingen och eventuella kopior ...

2019-nCoV: Forskare misstänker att coronaviruset kan överleva i dagar på ytor
Om coronaviruset 2019-nCoV liknar sina släktingar SARS och MERS så är det enligt en ny forskningsstudie tänkbart att det kan överleva 4-5 dagar på material som papper, aluminium, trä, plast, och glas. Men det är enligt CDC i dagsläget oklart om man kan få 2019-nCoV genom att beröra ytor som har viruset på sig och sedan vidröra mun, näsa, eller ögon.

Tre domar: Hugos Chark & Livs AB förpliktas att betala viten till staten
I tre domar denna vecka biföll Förvaltningsrätten i Uppsala ansökningar från Livsmedelsverket om utdömanden av viten mot charkbolaget Hugos Chark & Livs AB i Gränna. Det handlar om viten på totalt ...

aDSC_0042
Fusket med ekologiska viner
LEDARE Det finns vinbolag i Sverige som säljer ekologiska viner utan att vara anmälda till ett kontrollorgan så som lagstiftningen kräver. Tyvärr upptäcks tilltaget i regel bara av kommuner som har kunskap och intresse av att kontrollera vinbranschen. Så mörkertalet är sannolikt högt. Det behövs en bredare approach. Bilden: Flaskorna på bilden har inte nödvändigvis något med artikeln att göra. Foto: FoodMonitor.

Malmö stad: Vin & Natur Malmö AB sålde ekologiska viner utan att vara anmälda till kontrollorgan

Malmö stad hittar avvikelser på Alrp Agentur AB

Kronfågel klarar sig undan viten – Livsmedelsverket delgav fel person
Livsmedelsverket har tidigare ansökt om att viten skulle dömas ut för påstått snusk på slakteriet Kronfågel i Valla. Men myndigheten delgav fel person på slakteriet beslutet om det ursprungliga vitesföreläggandet. Därför tvingades Förvaltningsrätten i Uppsala att i dagarna avslå ansökan. Totalt handlar det om viten på 150 000 kronor.

Optima Planta vill göra Sveriges livsmedelsproduktion mer lokal och uthållig med aeroponisk odling
Livsmedelshandlare kan enkelt odla sina egna grönsaker. Och Sverige kan motverka brist på grönsaker under en kris. Det är en vision som företaget Optima Planta Sweden AB i Uppsala har för sin odlingslåda för aeroponisk odling. Man letar nu kunder och nya investerare. Även en franchisemodell kan bli aktuell.

slIMG_0408
Fortsatt snusk på Håkantorp slakteri – ny ansökan om utdömande av vite
Förorenade slaktkroppar har upptäckts efter den sista kontrollpunkten på skandalslakteriet Håkantorp slakteri AB i Vara. Ärenden med snusk är en följetong på slakteriet. Tidigare denna vecka lämnade Livsmedelsverket in en ny ansökan om utdömande av vite, denna gång på 50 000 kronor, till Förvaltningsrätten i Uppsala. Foto: FoodMonitor.

Kina23
Covid-19: De som dör hemma räknas inte in i statistiken – mörkar Kina antalet fall av 2019-nCoV?
KOMMENTAREN mellan den 12 och 13 februari ökade plötsligt de antal fall av 2019-nCoV som Kina rapporterar om från 44 700 till 59 800. Enligt bedömare kan det vara så att man helt enkelt försökte komma i fatt i statistiken – vad det nu betyder, eller att man definierat om vad som räknas som en infektion. Kan det istället vara så att kommunistdiktaturen helt enkelt mörkar antalet? Bilden på 2019-nCoV. Foto: CDC/ Alissa Eckert, MS. Grafik: FoodMonitor.

Anställd på bageri i Stockholmsområdet: ”det är möss överallt”

Restaurangen Jiaozibar i Nordmaling försätter sig i frivillig coronakarantän
Restaurangen Jiaozibar i Nordmaling försätter sig i coronakarantän. Det har bolaget informerat om på sin Facebooksida.

t20