Hummus och aioli med odeklarerade allergener från Sverige
Livsmedelsverket Sunsalat AB i Helsingborg misstänks ha ...

a1023271
Näringen har också ett ansvar för låg självförsörjningsgrad
KRÖNIKA Endast varannan tugga produceras i Sverige. Orden har mejslats fast i den svenska debatten. Jag delar uppfattningen om att mer mat måste produceras i Sverige. Men jag vill föra debatten närmare konsumenterna och de miljömål som regeringen har satt upp tillsammans med andra länder. Foto: World Animal Protection.

Därför har slakterier ett ansvar även för brister i djurskyddet hos djurbönder och transportörer
LEDARE Det finns de som tycker att slakterier inte har något ansvar när djurbönder och transportörer levererar sjuka, smutsiga, och skadade djur, till slakt. De har fel. Slakterierna har ansvar. Foto: Livsmedelsverket.

Anmälan om påstådd svart halalslakt
I dagarna har en anmälan om misstänkt svart halalslakt registrerats av Länsstyrelsen Kalmar. Köttet från djuren säljs enligt uppgift för 60 kronor per kilo.

Slakt37
Slakterikollen – FoodMonitor bevakar köttindustrin
Som FoodMonitor berättat om tidigare så skickade officiella veterinärer, OV, på landets slakterier 1 556 ärenden som gäller djurskydd till länsstyrelsen förra året. Och takten verkar hålla i sig i år. Fram till den 8 april har motsvarande 453 ärenden skickats. Slakteriet KLS Ugglarps AB förekommer i hela 34 procent av ärendena. Foto: Livsmedelsverket. Grafik: FoodMonitor.

iDSC_0132
Så kan du hantera mat och livsmedelsförpackningar från matbutiker om du är orolig för Coronasmitta
KOMMENTAREN Forskare har visat att Coronaviruset kan ”överleva” på olika ytor i dagar. Och enligt CDC kan viruset spridas med små droppar, aerosoler, som lämnar människor när de pratar. Viruset kan dessutom ”överleva” i timmar i aerosoler. Utöver det är alltså viruset extremt smittsamt. Samtidigt verkar många fortfarande tycka, inklusive Livsmedelsverket och andra myndigheter, att viruset inte kan spridas via livsmedel. Det är förvånande. Foto: FoodMonitor.

Slakt86
Livsmedelsverket: 1 556 djurskyddsärenden som initierats av OV på slakterier förra året
Förra året gjorde officiella veterinärer, OV, från Livsmedelsverket som är stationerade på landets slakterier inte mindre än 1 566 anmälningar om djurskydd till länsstyrelsen. Störst enskild andel, 32 procent, handlade om brister upptäckta på slakterier som hör till företaget KLS Ugglarps AB med säte i Kalmar. Bristerna rörde djur som till största enskilda andelen, 18 procent, kom från eller transporterades av företag i Västra Götalands län. Det kan bland annat handla om sjuka eller transportskadade djur. I regel ligger huvudansvaret på primärproducenter och transportörer. Foto: Livsmedelsverket. Grafik: FoodMonitor.

Fingertopp skars av på City Gross i Växjö

LRF Halland vill att bekämpningen av stånds skruvas upp
Stånds är giftiga växter som är farliga för betesdjur. Nu vill LRF Halland att LRFs riksförbundsstyrelse, Jordbruksverket, och Trafikverket, gör mer för att informera om, och bekämpa, växterna.

Lidl tecknar nya avtal – vill säkra svensk livsmedelsproduktion
Förra veckan uppmanade butikskedjan Lidl svenska bönder och producenter att kontakta dem för att medverka till att försöka säkra livsmedelsproduktionen under Coronakrisen. Nu meddelar Lidl att flera nya avtal har tecknats.

t20
Fiskbolag hanterade omärkta ägg från äggbonde
I dagarna upptäckte livsmedelskontrollen på Trelleborgs kommun vid en kontroll att ett fiskbolag i kommunen hanterade omärkta ägg. Det är inte tillåtet. Kommunen har informerat Livsmedelsverket om leverantören av äggen, som är en äggbonde i Skåne län. Äggbonden säger att han sålt omärkta ägg i en bod på gården och att det är tillåtet. Fiskbolaget vill inte kommentera ärendet. Inga ägg har enligt uppgift nått konsumenter. Foto: Trelleborgs kommun.

30
Ansökan om utdömande av 60 000 kronor vite mot Årby Matnära HB
Arbetsmiljöverket har i dagarna beslutat att ansöka hos Förvaltningsrätten i Stockholm om utdömande av 60 000 kronor i vite mot livsmedelsföretaget Årby Matnära HB i Eskilstuna. Detta efter det att myndigheten säger sig funnit en litania av avvikelser. Bland annat upptäckte man att företaget använde en köttbandsåg trots förbud.

Matbutik i Gävle rånades

Rädsla för Coronasmitta i Shell-butik i Göteborg
CORONA

Arla hjälper Stockholms akutpersonal att orka
Mjölkbolaget Arla Foods meddelar att man i samarbete med kockar delar ut mat till vården. Det handlar bland annat om 300 färdiga middagar per dag i Stockholm.

p20
Paulig skänker skyddsutrustning till vården
CORONA Livsmedelsföretaget Paulig meddelar att man skänker över 1 100 munskydd, 3 700 skyddshandskar, 2 400 armskydd, och en mängd annan skyddsutrustning, till vården. Idén till detta kommer från Bo Jonsson som är tillträdande produktionschef på Pauligs kryddfabrik i Mölndal. Foto: Paulig.

Coop20
Bekämpningsmedlet pirimifos-metyl över gränsvärde i mungböna från Australien
Torkade mungbönor på matbutiken Coop på Backaplan i Göteborg har visat sig innehålla bekämpningsmedlet pirimifos-metyl långt över gällande gränsvärde. Det är enligt uppgift livsmedelsföretaget Sevan Aktiebolag i Rosersberg som importerat bönorna från ursprungslandet Australien. Foto: Jordbruksverket.

kIMG_2404
Så desinficerar du din Sundström mask med Klorin
CORONA FoodMonitor har i flera artiklar berättat om hur hel- och halvmasker kan användas för skydd mot Coronaviruset. En del av dessa masker, som de från tillverkaren Sundström Safety AB i Lagan, kan man återanvända genom att man desinficera dem om och om igen. Det vanligaste är att en alkohollösning används. Men i brist på det kan enligt bolaget även bland annat Klorin användas. Foto: FoodMonitor.

c78
Livsmedelsföretagen: Regeringens stödåtgärder är otillräckliga
Bransch- och arbetsgivarorganisationen Livsmedelsföretagen tycker inte att Regeringens stödåtgärder för livsmedelsföretagen är tillräckliga. Man vill ha nu flera skarpa åtgärder. Foto: Livsmedelsföretagen.

t20