Slakt37
Slakterikollen – FoodMonitor bevakar köttindustrin
Som FoodMonitor berättat om tidigare så skickade officiella veterinärer, OV, på landets slakterier 1 556 ärenden som gäller djurskydd till länsstyrelsen förra året. Och takten verkar hålla i sig i år. Fram till den 8 april har motsvarande 453 ärenden skickats. Slakteriet KLS Ugglarps AB förekommer i hela 34 procent av ärendena. Foto: Livsmedelsverket. Grafik: FoodMonitor.

iDSC_0132
Så kan du hantera mat och livsmedelsförpackningar från matbutiker om du är orolig för Coronasmitta
KOMMENTAREN Forskare har visat att Coronaviruset kan ”överleva” på olika ytor i dagar. Och enligt CDC kan viruset spridas med små droppar, aerosoler, som lämnar människor när de pratar. Viruset kan dessutom ”överleva” i timmar i aerosoler. Utöver det är alltså viruset extremt smittsamt. Samtidigt verkar många fortfarande tycka, inklusive Livsmedelsverket och andra myndigheter, att viruset inte kan spridas via livsmedel. Det är förvånande. Foto: FoodMonitor.

Slakt86
Livsmedelsverket: 1 556 djurskyddsärenden som initierats av OV på slakterier förra året
Förra året gjorde officiella veterinärer, OV, från Livsmedelsverket som är stationerade på landets slakterier inte mindre än 1 566 anmälningar om djurskydd till länsstyrelsen. Störst enskild andel, 32 procent, handlade om brister upptäckta på slakterier som hör till företaget KLS Ugglarps AB med säte i Kalmar. Bristerna rörde djur som till största enskilda andelen, 18 procent, kom från eller transporterades av företag i Västra Götalands län. Det kan bland annat handla om sjuka eller transportskadade djur. I regel ligger huvudansvaret på primärproducenter och transportörer. Foto: Livsmedelsverket. Grafik: FoodMonitor.

Fingertopp skars av på City Gross i Växjö

LRF Halland vill att bekämpningen av stånds skruvas upp
Stånds är giftiga växter som är farliga för betesdjur. Nu vill LRF Halland att LRFs riksförbundsstyrelse, Jordbruksverket, och Trafikverket, gör mer för att informera om, och bekämpa, växterna.

Lidl tecknar nya avtal – vill säkra svensk livsmedelsproduktion
Förra veckan uppmanade butikskedjan Lidl svenska bönder och producenter att kontakta dem för att medverka till att försöka säkra livsmedelsproduktionen under Coronakrisen. Nu meddelar Lidl att flera nya avtal har tecknats.

t20
Fiskbolag hanterade omärkta ägg från äggbonde
I dagarna upptäckte livsmedelskontrollen på Trelleborgs kommun vid en kontroll att ett fiskbolag i kommunen hanterade omärkta ägg. Det är inte tillåtet. Kommunen har informerat Livsmedelsverket om leverantören av äggen, som är en äggbonde i Skåne län. Äggbonden säger att han sålt omärkta ägg i en bod på gården och att det är tillåtet. Fiskbolaget vill inte kommentera ärendet. Inga ägg har enligt uppgift nått konsumenter. Foto: Trelleborgs kommun.

30
Ansökan om utdömande av 60 000 kronor vite mot Årby Matnära HB
Arbetsmiljöverket har i dagarna beslutat att ansöka hos Förvaltningsrätten i Stockholm om utdömande av 60 000 kronor i vite mot livsmedelsföretaget Årby Matnära HB i Eskilstuna. Detta efter det att myndigheten säger sig funnit en litania av avvikelser. Bland annat upptäckte man att företaget använde en köttbandsåg trots förbud.

Matbutik i Gävle rånades

Rädsla för Coronasmitta i Shell-butik i Göteborg
CORONA

Arla hjälper Stockholms akutpersonal att orka
Mjölkbolaget Arla Foods meddelar att man i samarbete med kockar delar ut mat till vården. Det handlar bland annat om 300 färdiga middagar per dag i Stockholm.

p20
Paulig skänker skyddsutrustning till vården
CORONA Livsmedelsföretaget Paulig meddelar att man skänker över 1 100 munskydd, 3 700 skyddshandskar, 2 400 armskydd, och en mängd annan skyddsutrustning, till vården. Idén till detta kommer från Bo Jonsson som är tillträdande produktionschef på Pauligs kryddfabrik i Mölndal. Foto: Paulig.

Coop20
Bekämpningsmedlet pirimifos-metyl över gränsvärde i mungböna från Australien
Torkade mungbönor på matbutiken Coop på Backaplan i Göteborg har visat sig innehålla bekämpningsmedlet pirimifos-metyl långt över gällande gränsvärde. Det är enligt uppgift livsmedelsföretaget Sevan Aktiebolag i Rosersberg som importerat bönorna från ursprungslandet Australien. Foto: Jordbruksverket.

kIMG_2404
Så desinficerar du din Sundström mask med Klorin
CORONA FoodMonitor har i flera artiklar berättat om hur hel- och halvmasker kan användas för skydd mot Coronaviruset. En del av dessa masker, som de från tillverkaren Sundström Safety AB i Lagan, kan man återanvända genom att man desinficera dem om och om igen. Det vanligaste är att en alkohollösning används. Men i brist på det kan enligt bolaget även bland annat Klorin användas. Foto: FoodMonitor.

c78
Livsmedelsföretagen: Regeringens stödåtgärder är otillräckliga
Bransch- och arbetsgivarorganisationen Livsmedelsföretagen tycker inte att Regeringens stödåtgärder för livsmedelsföretagen är tillräckliga. Man vill ha nu flera skarpa åtgärder. Foto: Livsmedelsföretagen.

SVA21
SVA hjälper sjukvården med Corona-analyser
Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA, meddelar att man ställer om delar av sin verksamhet för att kunna analysera Corona-prover för sjukvårdens räkning. Man har redan inlett ett samarbete med två regioner. Foto: Erik Eklund/SVA.

alkohol73
Så mycket alkohol köpte länsstyrelsen in – dyrt att få ut uppgifter
FoodMonitor har frågat länsstyrelsen hur mycket alkohol de köpt in per enskilt år från och med år 2016 till och med år 2019. Det handlar i regel om inköp till landshövdingarnas residens. Man säger sig inte klara av att utan vidare lämna ut uppgifter om annan representation. I topp förra året låg, av de som rapporterat, Länsstyrelsen Örebro. Länsstyrelsen Stockholm ville först ta 54 000 kronor i betalt för att lämna ut uppgifter. Foto och grafik: FoodMonitor.

Glutenallergiker anmäler matservering i Dalsland
Ett matställe i Dalsland har under månader serverat gluteninnehållande mat till en glutenintolerant konsument. Det framgår av en anmälan i dagarna till Livsmedelsverket.

c72
Sluta tveka om munskydd och andningsskydd
KOMMENTAREN På sin webbplats skriver CDC att man misstänker att Coronaviruset huvudsakligen sprids från person till person via droppar. Man anger att dropparna produceras när människor hostar, nyser, eller pratar. Alltså även via vanliga samtal mellan människor.

t20