The Wine Company beklagar marknadsföringsutskick till barn
Som FoodMonitor berättat om tidigare så har konsumenter anmält till Konsumentverket att deras barn fått värdecheckar och direktreklam från vinförsäljaren The Wine Company i Hamburg. Bolaget meddelar nu att man beklagar det inträffade, åtminstone i ett av fallen.
”The Wine Company har uppmärksammats om att en minderårig person tyvärr erhållit ett exemplar av bolagets senaste marknadsföringsutskick. Det har skett misstag i urvalet av adresser till vilka de aktuella utskicken gjorts. Det går inte att utesluta att fler minderåriga felaktigt kan ha erhållit detta marknadsutskick. The Wine Company beklagar det som inträffat och tar situationen på största allvar.  Med anledning av det som inträffat ser The Wine Company nu över sina rutiner och kommer att vidta åtgärder för att undvika att detta återupprepas. För The Wine Company är det av högsta prioritet att alltid följa de lagar och regler som finns”, skriver The Wine Company i ett mejl till FoodMonitor.
The Wine Company har funnits på den svenska marknaden sedan november 2010 och bolaget är E-handelscertifierat.
LÄS OCKSÅ: Ytterligare en anmälan mot The Wine Company för marknadsföring mot barn
LÄS OCKSÅ: Anmälan: The Wine Company skickade värdecheck till barn
/FoodMonitor

t20