g22
Högdräktig sugga upptäckt på Lövsta Kött AB
Nyligen levererades det tre suggor till slakteriet Lövsta Kött AB i Uppsala. Vid köttbesiktningen kunde en officiell veterinär, OV, konstatera att en av suggorna var högdräktig. VARNING FÖR STARKA BILDER!
Läs vidare på FoodMonitor Plus
/FoodMonitor
Foto: Livsmedelsverket.

t20