ko79
Nöt med skador på svansen fortsätter att ankomma Gotlands Slagteri
LEDARSTICK Tidigare denna vecka levererades ännu ett nöt med en skadad svans till slakteriet Gotlands Slagteri i Visby. I detta fall handlade det om en kviga. Något är allvarligt fel troligtvis hos transportören eller den aktuella djurbonden.
Vilka dessa näringsidkare är får vi emellertid inte veta eftersom länsstyrelsen, som vanligt, valt att sekretessbelägga uppgifterna.
Att media därför inte kan ställa frågor till transportören och djurbonden betyder, tyvärr, att fler nötdjur med stor sannolikhet kommer att utsättas för samma onödiga lidande framöver. Ärenden av denna typ är nämligen inte direkt högprioriterade hos myndigheterna.
Skadorna på kvigan var enligt uppgift högst några timmar gamla.
”Slakthuspersonal påstod att transportören sagt att den färska skadan på svansen uppkommit på gården”, skriver en officiell veterinär, OV, i en kommentar.
”Jag kan inte bedöma om den färska skadan uppkommit på gården eller i samband med transport.”
Frågan är vad mer exakt som orsakat skadan?
Har du uppgifter eller funderingar kring detta? Hör i så fall gärna av dig till redaktionen @ foodmonitor.se.
HÅKAN FRISELL
LÄS OCKSÅ: Ännu ett nöt med stort sår på svansen på Gotlands Slagteri
LÄS OCKSÅ: Nöt med stort sår på svansen på Gotlands Slagteri
Foto: Livsmedelsverket.

t20