Kontrollen av mat som importeras från Iran borde skruvas upp
KOMMENTAREN Det har växt fram en problematik när det gäller importen av mat från Iran. Det handlar bland annat om produkter från det landet som innehåller för mycket bekämpningsmedel, otillåtna färgämnen, eller är helt otillåtna i sig.
LÄS OCKSÅ: För höga halter av bekämpningsmedel i russin från Iran
LÄS OCKSÅ: Uppsala larmar om otillåten användning av E 110 i ostsnacks från Iran
LÄS OCKSÅ: Livsmedelsverket stoppade honung från Iran
Frågan om handel med Iran är komplicerad ur många perspektiv. Inte minst när det gäller det politiska läget.
Vad vi i dagsläget borde göra är att utöka kontrollinsatserna så att inte svenska konsumenter utsätts för onödiga risker.
Som det är idag kontrolleras bara en mycket liten del av den importerade maten. Att Livsmedelsverket och Jordbruksverket trots det hittar så mycket avvikelser som de gör är oroande.
HÅKAN FRISELL

t20