Anställd på Vikbolands Kött avblodade djur men hade inget kompetensbevis
Förra månaden upptäckte en officiell veterinär, OV, att en ur personalen som arbetade med slakten på slakteriet Vikbolands Kött i Vikbolandet saknade kompetensbevis. Det framgår av en anmälan som nu blivit offentlig. Slakteriet medger fel och vidtar åtgärder.
– Det stämmer. Vi hade inte riktigt förstått att alla i lokalen skulle ha kompetensbevis, säger ägaren Niclas Nordkvist.
Läs vidare på FoodMonitor Plus
HÅKAN FRISELL

t20