Länsstyrelsen Värmland vill förhindra att Livsmedelsverket lämnar ut uppgifter om brister i djurskydd
Som FoodMonitor berättat om tidigare så har Länsstyrelsen Värmland maskerat en ”information från djurskyddskontroll” från en veterinär på Livsmedelsverket så hårt att det inte ens går att se Livsmedelsverket diarienummer eller kontrolldatum. Syftet är, enligt verksamhetschefen Torben Ericson och chefsjuristen Göran Wirdéus på länsstyrelsen, att förhindra att journalister begär ut samma handling hos Livsmedelsverket.
”Uppgifterna i handlingarna är i huvudsak av sådan karaktär att det kan antas att den enskilde som uppgifterna rör lider skada ifall uppgifterna röjs, vilket även innefattar uppgifter som kan utgöra sökkriterier för eftersökning hos avsändande myndighet”, skriver de i ett beslut idag.
Med ”den enskilde” menar de slakteri, transportör, och djurbonde.
Livsmedelsverket har tidigare meddelat att man inte maskerar diarienummer eller kontrolldatum på "information från djurskyddskontroll".
Länsstyrelsen Värmlands maskeringar gör att det inte går att undersöka om överlämnandet från Livsmedelsverket varit korrekt eller att följa handläggningen av ärendet på länsstyrelsen.
FoodMonitor har idag överklagat det aktuella beslutet till Kammarätten i Göteborg.
/FoodMonitor
LÄS OCKSÅ: Totalt mörker i djurskyddsärenden på Länsstyrelsen Värmland

t20