kor23
Kor med oläkta sår på juvren levererades till Gotlands Slagteri
”Mjölken hade extremt trögflytande konsistens”, oläkta sår på juvret och illaluktande infektion. Så skriver en officiell veterinär, OV, kor som tidigare denna månad levererats till slakteriet Gotlands Slagteri AB i Visby. Livsmedelsverket har sekretessbelagt uppgifter om mjölkbonden.
OV: "På grund av att såren var oläkta och infekterade anser jag att djuren inte var i transportabelt skick".
Läs vidare på FoodMonitor Plus
/FoodMonitor
Foto: Livsmedelsverket.

t20