si20DSC 0059
Siljans Chark kommenterar skräckslakten av får och lamm
– djur har halalslaktats levande
Som FoodMonitor berättat om tidigare så försökte en imam stationerad på slakteriet Siljans Chark AB i Ickholmen i Dalarna, enligt uppgift från en veterinär på Livsmedelsverket, dölja att får och lamm slaktades levande. Nu kommenterar bolagets slakterichef det inträffade.
– Jag känner till händelsen. Den här imamen är inte anställd av slakteriet utan han gör detta på uppdrag av en kund. Dagen efter så tog jag hit imamen. Han har inte följt våra instruktioner över huvud taget i det här fallet. Och han har entledigats från det här uppdraget, säger Runar Gustafsson, slakterichef på Siljans Chark AB.
Vem är kunden?
– Kunden är Qibbla Halal i Stockholm.
Läs vidare på FoodMonitor Plus
HÅKAN FRISELL
FoodMonitor har sökt Qibbla Halal.
LÄS OCKSÅ: Jordbruksverket riktar kritik mot Siljans Chark, Livsmedelsverket, och en imam, för torterade djur
LÄS OCKSÅ: Religiös skräckslakt på Siljans Chark
LÄS OCKSÅ: Veterinär: Imam dolde att djur levde vid slakt – avvisades från slakthallen i Siljans Charks anläggning i Ickholmen – åtalsanmälan förbereds – bolaget medger brister
Foto: Kött från Qibbla Halal. Det är oklart om detta kött kommer från djur som slaktats på det i artikeln beskrivna sättet.

t20