Religiös skräckslakt på Siljans Chark
LEDARSTICK FoodMonitor har i dag avslöjat ett omfattande djurplågeri på slakteriet Siljans Chark i Ickholmen i Dalarna. En imam ska ha dolt att får och lamm slaktades levande.
Detta kan ha pågått i flera år. Och bolagets personal har enligt en veterinär visat likgiltighet inför djurens lidande.
Det är mycket upprörande att ett stort slakteri som Siljans Chark, som omsätter cirka 200 miljoner kronor och har 112 anställda, på detta sätt överlåter ansvaret för djurskyddet till en religiöst motiverad person utan tillräcklig utbildning.
Imamen ska ha verkat på slakteriet sedan 2014 utan att ha ett officiellt kompetensbevis från Jordbruksverket. Han ska dessutom, enligt uppgift, arbetat med halalslakt på olika slakterier i landet under de senaste tio åren.
Hur detta undgått Livsmedelsverket och i förekommande fall Länsstyrelsen i Dalarna, som är de ansvariga tillsynsmyndigheterna, är ett mysterium.
Hur många djur har fått lida för imamens sjuka beteende? Den frågan kanske vi aldrig får svar på.
Besvärande är också att det var en ren tillfällighet att den tjänstgörande officiella veterinären från Livsmedelsverket upptäckte tilltaget. Är kontrollen av halalslakten på våra slakterier så undermålig? I så fall skiljer den sig från all annan slakt som bedrivs kommersiellt i Sverige.
HÅKAN FRISELL
LÄS OCKSÅ: Jordbruksverket riktar kritik mot Siljans Chark, Livsmedelsverket, och en imam, för torterade djur
LÄS OCKSÅ: Siljans Chark kommenterar skräckslakten av får och lamm – djur har halalslaktats levande
LÄS OCKSÅ: Veterinär: Imam dolde att djur levde vid slakt – avvisades från slakthallen i Siljans Charks anläggning i Ickholmen – åtalsanmälan förbereds – bolaget medger brister

t20