Team från SVT bortjagade från Husby torg och Rinkeby centrum
Som FoodMonitor berättat om så jagades tidigare denna månad ett team från SVT bort från torget i Hovsjö. Nu har det hänt igen. Denna gång i både Husby och Rinkeby.
”SVT:s team skulle göra en intervju på Husby torg. Då samlades ett antal män runt dem. Männen filmade teamet med mobiltelefon, skrek, ifrågasatte SVT:s arbete, och ringde in fler kompisar. En av SVT:s medarbetare noterade att en person började maskera sig vid tillfället. SVT:s medarbetare gjorde bedömningen att de måste lämna platsen efter 5-10 minuter”, skriver en chef på SVT i en anmälan till Arbetsmiljöverket.
”De åkte vidare till Rinkeby. Inne i Rinkeby centrum blev det snabbt irriterat när tv-utrustningen kom fram. Även här gjorde teamet bedömningen att de måste lämna platsen efter cirka 5 minuter då situationen upplevdes som hotfull.”
LÄS OCKSÅ: Team från SVT Nyheter jagades bort från torget i Hovsjö
SVT meddelar att man inom kort kommer att träffa Arbetsmiljöverket för att diskutera händelserna och arbetsmiljön för de medarbetare på SVT:s som berörs.
HÅKAN FRISELL