Så kan charkbolagen skydda sig mot Livsmedelsverkets förödande DNA-analyser
LEDARSTICK I dagarna har FoodMonitor rapporterat om allvarliga avvikelser i köttinnehållet i charkprodukter från svenska charkbolag. Resultaten som visar på dessa avvikelser kommer från DNA-analyser som Livsmedelsverket nyligen gjort. Men charkbolagen kan vidta åtgärder för att inte åter hamna i kläm. FoodMonitor har tipsen.
Läs vidare på FoodMonitor Plus
HÅKAN FRISELL

t20