Bibliotekschef döms för att ha efterforskat DN:s källa
Som FoodMonitor berättat om tidigare så stod nyligen en bibliotekschef inför rätta för brott mot efterforskningsförbudet. Idag kom domen.
Chefen döms för brott mot tryckfrihetsförordningen och för brott mot yttrandefrihetsgrundlagen till dagsböter 50 å 500 kronor.
Domen kan överklagas senast den 6 november.
/FoodMonitor
LÄS OCKSÅ: Efterforska inte Journalistens källa

t20