Gustavssons Fisk och Kräftor i Hjo nekas inhibition av förvaltningsrätten
Läs mer...
Företagsväxter i Knivsta förlorade mot Livsmedelsverket i kammarrätten
I maj upphävde Förvaltningsrätten i Uppsala ett beslut från Livsmedelsverket som gällde en sanktionsavgift på 50 000 kronor mot företaget Företagsväxter i Knivsta AB i Knivsta. Myndigheten överklagade. I dagarna kom domen i Kammarrätten i Stockholm. Företagsväxter förlorade och måste betala avgiften. Advokat Alex Ljungvall på Advokatfirman Lindahl KB i Uppsala, som är ombud för bolaget, är förvånad över domen.
Läs mer...
Willys föreläggs att betala 400 000 kronor
Läs mer...
s31
Utmärglade bockkillingar på Roslagens Slakt & Chark
– Livsmedelsverket ska åtalsanmäla
I dagarna levererades 43 bockkillingar till slakteriet Roslagens Slakt & Chark i Skebobruk. 19 av dem hade fått svälta och var utmärglade. Efter avlivning konstaterades en riklig mängd blodsugande löss och lusägg i pälsen på samtliga djur. Enligt Livsmedelsverket har djuren utsatts för onödigt lidande av både djurbonden och transportören. Foto: Livsmedelsverket.
Läs mer...
s25
Ihjälfrusna dåligt befjädrade höns på Håkantorp Slakteri
Tidigare denna månad noterade en officiell veterinär, OV, förekomst av högre dödlighet bland höns som levererats till skandalslakteriet Håkantorp Slakteri i Vara. Vid obduktion konstaterades att djuren dött av förfrysning. VARNING FÖR STARKA BILDER! Foto: Livsmedelsverket.
Läs mer...
rDSC 0014
Hot mot restaurang och fack i Karlstad
Läs mer...
Kommerskollegium och Utrikesdepartementet kritiska till Spanskt lagförslag om ursprungsmärkt mjölk
Läs mer...
Konsument:
Död mus i restaurang
En konsument har upptäckt brister i en restaurang som drivs av en gårdsbutik i Uppsala län. Detta enligt en anmälan till livsmedelsombudsmannen på Livsmedelsverket.
Läs mer...
Köttbranschen nära att få sälja griskött till Kina
Branchorganisationen Kött- och Charkföretagen meddelar att Kina är nära att ge Sverige ett landsgodkännande för import av griskött. Detta efter det att Kina skickat ett utkast till protokoll. Det kan i slutändan innebära en export motsvarande 150 miljoner kronor årligen.
Läs mer...
Livsmedelsverket: Otillräckliga mikrobiologiska analyser på Norrbottensgårdens Slakteri
– Föreläggande vid vite
Slakteriet Norrbottensgårdens Slakteri AB i Luleå har tagit för få mikrobiologiska prover på slaktkroppar av nöt, får, lamm, och häst. Det menar Livsmedelsverket som nu lägger ett föreläggande vid vite om 10 000 kronor mot bolaget.
Läs mer...
l83
Epigallocatechin gallate i kosttillskott från Danmark
Det danska livsmedelsverket larmar om att kosttillskottet ”Chili Burn” av märket New Nordic innehåller det misstänkt levertoxiska medlet epigallocatechin gallate, EGCG. Det brittiska livsmedelsverket gör en mildare bedömning av produktens farlighet. Produkten distribueras enligt uppgift bland annat av ett företag i Malmö.
Läs mer...
Olaga intrång i slakteriet Jämtlandsgårdens lokaler
Stefan Zetterlund, vd i slakteriet Jämtlandsgården Livsmedel AB i Hammerdal, meddelar idag att hans företag utsatts för ett olaga intrång. Förövarna, en tidigare anlitad entreprenör och en annan person, hanterade enligt uppgift kött i lokalen.
Läs mer...
Självdöda slaktkycklingar på Kronfågel Valla
I två fall nyligen har hög dödlighet upptäckts bland slaktkycklingar som levererats till slakteriet Kronfågel i Valla. En del av kycklingarna var ihjälfrusna. Slakteriet har inlett en utredning av det inträffade.
Läs mer...
OV misstänker att sameby utsatt renar för onödigt lidande
När en officiell veterinär i början av månaden genomförde en levandedjursbesiktning på renslakteriet Åke P Fågel & Vilt i Jämtland AB i Hammerdal påträffas en renkalv med kraftigt underhull som självdött under natten/morgonen. Flera andra renar från samma leverantör, en sameby, var utmärglade eller höggradigt avmagrade. Även dessa kasserades. OV misstänker att renarna utsatts för onödigt lidande.
Läs mer...
sl86
Tvillingar upptäckta på slakteriet Nyhléns & Hugosons Kött
Vid en köttbesiktning i dagarna på slakteriet Nyhléns & Hugosons Kött AB i Luleå påträffades en högdräktig ko med två fullgångna kalvar/tvillingar. Kon levererades av en mjölkbonde. VARNING FÖR STARK BILD! Foto: Livsmedelsverket.
Läs mer...
Norovirus i ICA:s Serbiska hallon
Norovirus har påträffats i butikskedjan ICA:s frysta Hallon från Serbien. Nio personer har insjuknat. Det framgår av en utredning som för närvarande pågår på Livsmedelsverket. ICA ska idag informeras om fyndet. Hallonen har hittills inte återkallats.
Läs mer...
Livsmedelsverket stoppar jordgubbar från leverantör i Serbien
Läs mer...
Livsmedelsverket ansöker om utdömande av vite mot gårdsslakteri
Läs mer...
Föreläggande vid vite mot slakteri för dålig handhygien
Läs mer...