Skurup: Coop och ICA agerar på olika sätt om marknadsföring av alkohol
En alkoholhandläggare i Skurups kommun har nyligen stött på marknadsföring av öl 3.5 procent på både Coop och ICA i form av rabattkuponger. Efter påpekande tog Coop bort rabattkupongerna men enligt uppgift inte Ica. Konsumentverket meddelar att man kommer att revidera sina allmäna råd.

Länsstyrelsen:
Veterinär underlät att behandla tre halta tjurar
I december upptäckte länsstyrelsen vid en föranmäld normalkontroll att tre tjurar hos en djurbonde i Västra Götaland var ”ordenligt halta”. Man beslutade att djurhållaren ...

Jordbruksverket: E-hälsomyndigheten vägrade lämna ut uppgifter om antibiotikaanvändning
Sedan år 2009 har Jordbruksverket varje år sammanställt och rapporterat om användningen av läkemedel på djur i Sverige till bland andra regeringen. Underlag har Jordbruksverket hämtat från E-hälsomyndigheten. Men E-hälsomyndigheten vägrade att lämna ut uppgifter för år 2018. Jordbruksverket har därför begärt att regeringen agerar.

SLU: Inte självklart att matinsektsindustrin blir bra för miljön
De senaste åren har flera företag propagerat för insekter som en miljömässigt bra föda för svenskarna. Nu meddelar Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, att mer forskning behövs på området.

Sju maskerade personer trängde sig in på SVT Nyheters redaktion i Helsingborg
Förra veckan ringde två personer på hos SVT Nyheter Helsingborg och ville träffa redaktionen för att berätta om en nyhetshändelse. Personerna togs emot av SVT i entrén. Kort därefter eskalerade situationen. Det framgår av en anmälan som FoodMonitor tagit del av.

Mineraloljekontaminering i palestinsk Freekeh från Sverige

h93
Länsstyrelsen lägger locket på om anmälningar om Håkantorp Slakteri
LEDARSTICK I dagarna har det kommit in två ärenden till Länsstyrelsen i Västra Götalands län som handlar om slakteriet Håkantorp Slakteri AB i Vara. Det är anmälningar som officiella veterinärer, OV, har gjort. Men vad det är som har hänt får vi inte veta. Länsstyrelsen avslår vår begäran om att få ta del av handlingar. Foto: Livsmedelsverket.

Vakt och personal på Willys hotades med HIV-kanyl

SVA återupptar viltsjukdomsövervakningen
Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA, meddelar att man nu till fullo återupptar viltsjukdomsövervakningen. Detta efter en enligt uppgift ”nära och konstruktiv dialog” med Näringsdepartementet.

Mamma anmäler:
”Svensk rökt kyckling” skadade 4-årig dotter
I dagarna gav en mamma sina två barn, 3 och 4 år gamla, kvällssmörgåsar med skivad rökt kyckling att äta. Efter några tuggor skadas 4-åringen.

f53
50 kraftigt förorenade lamm på HKScan i Linköping
Foto: Livsmedelsverket.

200 höbalar stulna i Ekshärad
Cirka 200 höbalar har stulits ur en lada i Busjöåsen i Ekshärad. Om det är sommarens torka och foderbristen som är den bakomliggande orsaken är ännu oklart. Men höbalar är numer hårdvaluta. Det rapporterar P4 Värmland och svt Nyheter Värmland.

”Gula västarna” planerar ”bank run” – en ”skattebetalarnas folkomröstning”
De senaste åtta veckorna har fransmän inklädda gula västar varje helg protesterat mot President Macron och höjda skatter på bland annat drivmedel. Den franska staten har satt hårt mot hårt och använt tårgas och vattenkanoner för att slå ner protesterna. Nu rapporterar flera medier att de ”gula västarna” planerar att genomföra en landsomfattande aktion där medborgare uppmanas att ta ut pengar från franska banker – en så kallade ”bank run”.

Ett parti ekologisk avocadoolja från Kenya innehåller förbjudet bekämpningsmedel

Norges export av sjömat slår rekord

Övergångsregeringen tvingar SVA att avbryta sjukdomsövervakningen av vilda djur
Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA, meddelar att man avbryter den pågående övervakningen av sjukdomar bland vilda djur. Detta efter instruktioner från övergångsregeringen. Finansiering saknas.

Anmälan om Diluo:s vällingmaskin nu hos Arbetsmiljöverket
Förra året anmälde en konsument att ett barn skadats av en vällingmaskin som tillverkats av företaget Diluo Karlstad AB i Töreboda. Men bolaget lider enligt uppgift av ekonomiska problem och hanteringen av konsumentklagomål brister. Konsumentverket har i dagarna lämnat över ärendet till Arbetsmiljöverket.

Inför obligatorisk märkning av enskilda foderbalar
LEDARE Som FoodMonitor berättat om tidigare så misstänker en grupp hästägare och djurbönder att de blivit utsatta för ett foderbedrägeri av en bonde i Västra Götaland. Balar från bonden ska ha innehållit en stor andel pinnar och annat skräp och luktat ruttet. Bonden nekar bestämt till detta och säger att han misstänker att balar bytts ut. Det inträffade visar på ett branschproblem – foderbalar som inte märks upp av leverantörerna.

Rånare fick med sig 25 000 kronor från Coop i Hägersten

pDSC 0049
Farlig berusningsmetod i Karlstad
Polisområde Värmland meddelar att polisen i Karlstad påträffat ungdomar som berusat sig med en blandning av olika substanser som kallas för ”LEAN”. Blandningen kan enligt polisen vara livsfarlig.

s93
Kraftigt förorenade ungtjurar på Närkes Slakteri i Gällersta AB
I dagarna levererades det 14 ungtjurar till slakteriet Närkes Slakteri i Gällersta AB i Örebro som i flera fall var så kraftigt förorenade så att gödselpansar hade bildats. Det innebär risker för livsmedelssäkerheten. Det framgår av en anmälan till länsstyrelsen. Foto: Livsmedelsverket.

Rånare i Örebro uppmanade kassör på ICA att trycka på pantknappen
På juldagen ...

Oroande många sjuka grisar från en och samma grisbonde upptäckta på Lövsta Kött
Under den senaste tiden har Livsmedelsverket registrerat många sjukkoder på grisar som besiktigats efter slakt på slakteriet Lövsta Kött AB i Uppsala och som kommer från en och samma uppfödare i Stockholms län. Nu vill Livsmedelsverket att länsstyrelsen agerar.

Nyanställd OV skadad på Skövde slakteri
Nyligen blev en nyanställd officiell veterinär, OV, skadad på slakteriet Skövde slakteri i Skövde när hon var på väg att utföra en levandedjursbesiktning. Det framgår av en anmälan i dagarna.

Jordbruksverket: risk för ”rabiata kommentarer” på Facebook

Bonde som utpekats för foderbedrägeri slår ifrån sig
– säger att balar har bytts ut
Som FoodMonitor berättat om tidigare så anklagar en grupp med 14 hästägare och djurbönder en bonde i Västra Götaland för att begått ett bedrägeri med balar. Bonden slår ifrån sig. Han har egna misstankar om vad som kan ha hänt.

f93
”Djuren står och skriker dag och natt” – 14 djurbönder och hästägare anmäler misstänkt foderbedrägeri
För några månader sedan, efter krisen med sommarens torka, gick en grupp på 14 djurbönder och hästägare samman och köpte in inplastade balar med foder från en leverantör i Västra Götalands län. Men balarna har, när de använts, enligt uppgift visat sig innehålla mest pinnar, vass, tistlar, och annat liknande skräp. Många djur står därför nu och skriker av hunger. Anmälningar har gjorts. Bilderna: Används med tillstånd. Foto: drabbad djurhållare.

Miljödepartementet anmäls till Arbetsmiljöverket

Utredning om svartslakt i Norrbotten
I september fick länsstyrelsen in en anmälan som gällde svartslakt i Norrbotten. Det handlar om en djurhållare som ska ha slaktat djur utan bedövning. Avfall från slakten misstänks ha hanterats på ett felaktigt sätt. Djurhållaren försvarar sig bland annat med att skallar grävts ner på ett lagligt sätt och att komposterade inälvor ”spridits på våra grönsaksland”. Nu har ärendet lämnats över till Livsmedelsverket.

47 slakterier får dela på 52 miljoner kronor i stöd från Livsmedelsverket
47 av landets slakterier har denna månad lämnat in ”ansökan om stöd till lantbrukare” till Livsmedelsverket. Samtliga har beviljats stödet. Totalt handlar det om drygt 52 miljoner kronor. FoodMonitor publicerar idag listan på slakterierna och hur mycket var och en fått från myndigheten.

t20