Rädsla i Coronatider
CORONA I dagarna skrev en person som är mycket besviken på myndigheternas agerande i Coronakrisen till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB. Denne säger sig inte våga söka behandling.

Svenska Ägg kommenterar artikel om Livsmedelsverkets höjda kontrollavgifter
Som FoodMonitor berättat om tidigare så har äggpackeriet Larssons ägg reagerat starkt mot Livsmedelsverkets höjda kontrollavgifter. Nu ger branschorganisationen Svenska Ägg sin kommentar.

McDonald´s stoppar rasism på restaurang i Kina – “black people are not allowed to enter”
CORONA Videoklipp som blivit virala på nätet tycks visa hur svarta nekas att komma in på en restaurang i Kina som tillhör hamburgerjätten McDonald´s. Bolaget har enligt TV-kanalen NBC News nu stoppat det agerandet.

Jordbruksverket och Livsmedelsverket redo att låna ut veterinärer till varandra
CORONA I dagarna har Jordbruksverket och Livsmedelsverket skrivit under ett avtal om att hjälpa varandra med veterinärer under Coronakrisen. Bland det viktigaste man härigenom vill skydda är produktionen på landets slakterier.

MSB sätter helikoptrar i beredskap
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, meddelar att man för första gången i år sätter helikoptrar i beredskap. Beslutet som tagits gäller från och med idag till på måndag.

Svamlande gärningsman togs inte på allvar av Coop – hade pistol i byxlinningen

Väpnat rån mot Pitchers

Kontrollen av mat som importeras från Iran borde skruvas upp
KOMMENTAREN Det har växt fram en problematik när det gäller importen av mat från Iran. Det handlar bland annat om produkter från det landet som innehåller för mycket bekämpningsmedel, otillåtna färgämnen, eller är helt otillåtna i sig.

rIMG_2745
För höga halter av bekämpningsmedel i russin från Iran
Livsmedelsverket har i samarbete med Jordbruksverket inom ramen för det nationella övervakningsprogrammet för bekämpningsmedelsrester i livsmedel upptäckt att ett parti russin från Iran innehåller halter som ligger över gällande gränsvärden. Samtidigt säger Livsmedelsverket att halterna inte innebär någon hälsorisk för konsumenter. Prover på russinen tog i en butik i Uppsala som hör till kedjan Willys. Foto: Jordbruksverket.
s

Intervju med influencern Katrin Zytomierska om anmälningarna till Konsumentverket
Som FoodMonitor berättat om tidigare så har Konsumentombudsmannen, KO, idag stämt influencern Katrin Zytomierska inför Patent- och marknadsdomstolen. Myndigheten påstår att det handlar om otillbörlig marknadsföring. För några veckor sedan pratade FoodMonitor med Katrin Zytomierska om floden anmälningar som då kommit in till Konsumentverket mot henne och hennes företag. Idag publicerar vi den intervjun.

KO stämmer influencern Katrin Zytomierska för marknadsföring av fiskolja mot Corona
CORONA Som FoodMonitor berättat om tidigare så har många konsumenter anmält influencern Katrin Zytomierska till Konsumentverket för marknadsföring av fiskolja mot Corona. Idag meddelar Konsumentombudsmannen, KO, att man stämmer influencern.

TVÅ MILJONER FALL AV COVID-19
CORONA Enligt Johns Hopkins University har antalet bekräftade fall av Covid-19 passerat två miljoner. Strax över 128 000 personer har dött i sviterna av sjukdomen.

Bjärefågel i Torekow AB får 400 000 kronor i skadestånd av staten efter Livsmedelsverkets miss
Som FoodMonitor berättat om tidigare så tvingades slakteriet Bjärefågel i Torekow AB i Båstad att nödslakta 3 625 kycklingar efter det att en officiell veterinär, OV, på Livsmedelsverket inte dykt upp i tid. Slakteriet begärde skadestånd. Nu har Justitiekanslern, JK, fattat beslut i frågan.

sDSC_0007
Äggpackeri: ny timtaxa från Livsmedelsverket en ”käftsmäll”
I veckan besökte två anställda på Livsmedelsverket äggbonden Larssons ägg i Slädene för en kontroll. Det hade enligt bonden aldrig hänt tidigare på 25 år att det kommit två stycken utan förvarning. Och myndigheten har i år dessutom rejält höjt sin timtaxa. Äggbonden rasar mot detta.

Hummus och aioli med odeklarerade allergener från Sverige
Livsmedelsverket Sunsalat AB i Helsingborg misstänks ha ...

a1023271
Näringen har också ett ansvar för låg självförsörjningsgrad
KRÖNIKA Endast varannan tugga produceras i Sverige. Orden har mejslats fast i den svenska debatten. Jag delar uppfattningen om att mer mat måste produceras i Sverige. Men jag vill föra debatten närmare konsumenterna och de miljömål som regeringen har satt upp tillsammans med andra länder. Foto: World Animal Protection.

Därför har slakterier ett ansvar även för brister i djurskyddet hos djurbönder och transportörer
LEDARE Det finns de som tycker att slakterier inte har något ansvar när djurbönder och transportörer levererar sjuka, smutsiga, och skadade djur, till slakt. De har fel. Slakterierna har ansvar. Foto: Livsmedelsverket.

Anmälan om påstådd svart halalslakt
I dagarna har en anmälan om misstänkt svart halalslakt registrerats av Länsstyrelsen Kalmar. Köttet från djuren säljs enligt uppgift för 60 kronor per kilo.

Slakt37
Slakterikollen – FoodMonitor bevakar köttindustrin
Som FoodMonitor berättat om tidigare så skickade officiella veterinärer, OV, på landets slakterier 1 556 ärenden som gäller djurskydd till länsstyrelsen förra året. Och takten verkar hålla i sig i år. Fram till den 8 april har motsvarande 453 ärenden skickats. Slakteriet KLS Ugglarps AB förekommer i hela 34 procent av ärendena. Foto: Livsmedelsverket. Grafik: FoodMonitor.

iDSC_0132
Så kan du hantera mat och livsmedelsförpackningar från matbutiker om du är orolig för Coronasmitta
KOMMENTAREN Forskare har visat att Coronaviruset kan ”överleva” på olika ytor i dagar. Och enligt CDC kan viruset spridas med små droppar, aerosoler, som lämnar människor när de pratar. Viruset kan dessutom ”överleva” i timmar i aerosoler. Utöver det är alltså viruset extremt smittsamt. Samtidigt verkar många fortfarande tycka, inklusive Livsmedelsverket och andra myndigheter, att viruset inte kan spridas via livsmedel. Det är förvånande. Foto: FoodMonitor.

Slakt86
Livsmedelsverket: 1 556 djurskyddsärenden som initierats av OV på slakterier förra året
Förra året gjorde officiella veterinärer, OV, från Livsmedelsverket som är stationerade på landets slakterier inte mindre än 1 566 anmälningar om djurskydd till länsstyrelsen. Störst enskild andel, 32 procent, handlade om brister upptäckta på slakterier som hör till företaget KLS Ugglarps AB med säte i Kalmar. Bristerna rörde djur som till största enskilda andelen, 18 procent, kom från eller transporterades av företag i Västra Götalands län. Det kan bland annat handla om sjuka eller transportskadade djur. I regel ligger huvudansvaret på primärproducenter och transportörer. Foto: Livsmedelsverket. Grafik: FoodMonitor.

Fingertopp skars av på City Gross i Växjö

LRF Halland vill att bekämpningen av stånds skruvas upp
Stånds är giftiga växter som är farliga för betesdjur. Nu vill LRF Halland att LRFs riksförbundsstyrelse, Jordbruksverket, och Trafikverket, gör mer för att informera om, och bekämpa, växterna.

Lidl tecknar nya avtal – vill säkra svensk livsmedelsproduktion
Förra veckan uppmanade butikskedjan Lidl svenska bönder och producenter att kontakta dem för att medverka till att försöka säkra livsmedelsproduktionen under Coronakrisen. Nu meddelar Lidl att flera nya avtal har tecknats.

t20
Fiskbolag hanterade omärkta ägg från äggbonde
I dagarna upptäckte livsmedelskontrollen på Trelleborgs kommun vid en kontroll att ett fiskbolag i kommunen hanterade omärkta ägg. Det är inte tillåtet. Kommunen har informerat Livsmedelsverket om leverantören av äggen, som är en äggbonde i Skåne län. Äggbonden säger att han sålt omärkta ägg i en bod på gården och att det är tillåtet. Fiskbolaget vill inte kommentera ärendet. Inga ägg har enligt uppgift nått konsumenter. Foto: Trelleborgs kommun.

30
Ansökan om utdömande av 60 000 kronor vite mot Årby Matnära HB
Arbetsmiljöverket har i dagarna beslutat att ansöka hos Förvaltningsrätten i Stockholm om utdömande av 60 000 kronor i vite mot livsmedelsföretaget Årby Matnära HB i Eskilstuna. Detta efter det att myndigheten säger sig funnit en litania av avvikelser. Bland annat upptäckte man att företaget använde en köttbandsåg trots förbud.

Matbutik i Gävle rånades

Rädsla för Coronasmitta i Shell-butik i Göteborg
CORONA

Arla hjälper Stockholms akutpersonal att orka
Mjölkbolaget Arla Foods meddelar att man i samarbete med kockar delar ut mat till vården. Det handlar bland annat om 300 färdiga middagar per dag i Stockholm.

p20
Paulig skänker skyddsutrustning till vården
CORONA Livsmedelsföretaget Paulig meddelar att man skänker över 1 100 munskydd, 3 700 skyddshandskar, 2 400 armskydd, och en mängd annan skyddsutrustning, till vården. Idén till detta kommer från Bo Jonsson som är tillträdande produktionschef på Pauligs kryddfabrik i Mölndal. Foto: Paulig.

t20