m23
Forskare på Örebro universitet ska kartlägga 1 000 gymnasieelevers matvanor
Örebro universitet meddelar att man inleder ett forskningsprojekt för att ta reda på hur ungdomar äter och varför. Man ska även undersöka hur ungdomarnas val kan påverkas till att göra hållbara och hälsosamma val. Flera institutioner på universitetet kommer att vara involverade. Bilden: Malin Anniko till vänster och Maria Ojala. Foto: Örebro universitet.

Anställda på Attendo larmar om bristande utbildning
Den senaste tiden har FoodMonitor fått in uppgifter om anställda på vårdbolaget Attendo som larmar om oegentligheter när det gäller hantering av mat. Det handlar framför allt om otillräcklig utbildning.

k63
Trafikolycka får länsstyrelsen att ställa frågor om Håkantorp Slakteris transporter av uttjänta värphöns
Förra månaden fick Länsstyrelsen i Västra Götalands län ett dokument från polisen som gällde en trafikolycka som inträffat där skandalslakteriet Håkantorp Slakteri AB i Vara varit inblandat. Men i ett transportdokument som bolaget upprättat står inget om transporter vid den aktuella tidpunkten. Nu vill länsstyrelsen veta varför. Foto: Livsmedelsverket.

Håll Sverige Rent: Engångsmuggen är klart sämre för klimatet än flergångsmugg
Organisationen Håll Sverige Rent meddelar att engångsmuggen är klart sämre för klimatet än en flergångsmugg. Organisationen hänvisar till en ny livscykelanalys.

kDSC 0080
Bra med jämställdhetsarbete på Löfbergs
– så länge det inte diskriminerar
KOMMENTAREN I dagarna tilldelades kaffebolaget Löfbergs i Karlstad Geniuspriset 2019. Priset är instiftat av Region Värmland och Länsstyrelsen Värmland. Det handlar om att bolaget bland annat har en styrelse med lika många kvinnor som män. Men detta är emellertid inte nödvändigtvis ett bra betyg för bolaget.

Bearbetning av opastöriserad mjölk är högriskverksamhet
Bredsjö Mjölkfår Aktiebolag i Hällefors har i 30-års tid pastöriserat mjölk i ostgryta i samband med tillverkning av ost. Förra året klassificerade Livsmedelsverket hanteringen av opastöriserad mjölk som högriskverksamhet, fördubblade enligt uppgift kontrolltiden, och höjde samtidigt kontrollavgiften till 10 000 kronor. Bolaget överklagade. Denna månad kom domen.

cDSC 0047
Tillbud med brinnande maskin på OLW i Filipstad

Lagstiftningen kring högdräktiga djur som skickas till slakt är tandlös
LEDARSTICK Det är fortfarande ett konstant flöde av högdräktiga djur som når landets slakterier. Likgiltigheten och den bristande kunskap som många av de ansvariga djurbönderna visar upp är förbluffande. Samtidigt är lagstiftningen tandlös. Och tolkningen av den i tingsrätten förvånar.

b22
KRAV-certifierad djurbonde döms för miljöbrott men frias från anklagelse om djurplågeri
Idag dömde Värmlands tingsrätt en KRAV-certifierad djurbonde i Värmland till 40 dagsböter å 140 kronor för miljöbrott i samband med att ko-kadaver dumpats. Tilltaget upptäcktes av turister som var ute och vandrade. Djurbonden hade också skickat en högdräktig ko till slakt på A J Dahlbergs slakteri i Brålanda. Det brottet frikänns han emellertid från. Bilden till vänster: foto: den aktuella kommunen. Bilden till höger: foto: Livsmedelsverket.

Polis avfyrade av misstag skott med MP5 i lunchrum
I oktober förra året blev det ett missförstånd mellan två poliser på Polismyndigheten på Kungsholmen när förstärkningsvapnet MP5 skulle bäras under ett arbetspass. Av misstag avfyrades ett skott. Detta enligt en anmälan om händelsen som myndigheten gjort i dagarna.

rIMG 4276
Nordic Rice Production förbjuds att släppa ut ris från indisk leverantör på marknaden
Basmatiris från den indiska leverantören ... Foto: Livsmedelsverket.

sl87
Nya djurskyddsärenden på Håkantorp Slakteri
Problemen på skandalslakteriet Håkantorp Slakteri AB i Vara fortsätter. I dagarna upptäcktes det höns som var klämda mellan burar, och höns som i hög grad saknade fjädrar. Det framgår av två anmälningar som blivit offentliga. Bilden: Höns som i hög grad saknade fjädrar till vänster och klämda tår till höger. Foto: Livsmedelsverket.

Svenska Köttföretagen oroade över länsstyrelsernas tolkningar av lagstiftningen kring grisproduktion

Olycka med kemikalie på Åbro Bryggeri i Vimmerby

Man med rånarluva rånade Hemköp Rotehallen

sl38
Bogbladsår på suggor på KLS Ugglarps
I dagarna levererade en grisbonde två suggor som hade bogbladsår till slakteriet KLS Ugglarps. Det framgår av en anmälan. Foto: Livsmedelsverket.

Beväpnade rånare på Kötthallen i Båstad

Göteborg förbjuder Saigon Food AB att överlåta ekologiska livsmedel

jIMG 0466
Fazer lanserar Jaffakakor på den svenska marknaden
PRODUKTNYTT Livsmedelsföretaget Fazer meddelar att den populära Jaffakakan nu kommer till Sverige. Det handlar om produkterna ”Jaffa Gröna kulor” och ”Jaffa Tutti Frutti”.

t20