Lagstiftningen kring högdräktiga djur som skickas till slakt är tandlös
LEDARSTICK Det är fortfarande ett konstant flöde av högdräktiga djur som når landets slakterier. Likgiltigheten och den bristande kunskap som många av de ansvariga djurbönderna visar upp är förbluffande. Samtidigt är lagstiftningen tandlös. Och tolkningen av den i tingsrätten förvånar.

b22
KRAV-certifierad djurbonde döms för miljöbrott men frias från anklagelse om djurplågeri
Idag dömde Värmlands tingsrätt en KRAV-certifierad djurbonde i Värmland till 40 dagsböter å 140 kronor för miljöbrott i samband med att ko-kadaver dumpats. Tilltaget upptäcktes av turister som var ute och vandrade. Djurbonden hade också skickat en högdräktig ko till slakt på A J Dahlbergs slakteri i Brålanda. Det brottet frikänns han emellertid från. Bilden till vänster: foto: den aktuella kommunen. Bilden till höger: foto: Livsmedelsverket.

Polis avfyrade av misstag skott med MP5 i lunchrum
I oktober förra året blev det ett missförstånd mellan två poliser på Polismyndigheten på Kungsholmen när förstärkningsvapnet MP5 skulle bäras under ett arbetspass. Av misstag avfyrades ett skott. Detta enligt en anmälan om händelsen som myndigheten gjort i dagarna.

rIMG 4276
Nordic Rice Production förbjuds att släppa ut ris från indisk leverantör på marknaden
Basmatiris från den indiska leverantören ... Foto: Livsmedelsverket.

sl87
Nya djurskyddsärenden på Håkantorp Slakteri
Problemen på skandalslakteriet Håkantorp Slakteri AB i Vara fortsätter. I dagarna upptäcktes det höns som var klämda mellan burar, och höns som i hög grad saknade fjädrar. Det framgår av två anmälningar som blivit offentliga. Bilden: Höns som i hög grad saknade fjädrar till vänster och klämda tår till höger. Foto: Livsmedelsverket.

Svenska Köttföretagen oroade över länsstyrelsernas tolkningar av lagstiftningen kring grisproduktion

Olycka med kemikalie på Åbro Bryggeri i Vimmerby

Man med rånarluva rånade Hemköp Rotehallen

sl38
Bogbladsår på suggor på KLS Ugglarps
I dagarna levererade en grisbonde två suggor som hade bogbladsår till slakteriet KLS Ugglarps. Det framgår av en anmälan. Foto: Livsmedelsverket.

Beväpnade rånare på Kötthallen i Båstad

Göteborg förbjuder Saigon Food AB att överlåta ekologiska livsmedel

jIMG 0466
Fazer lanserar Jaffakakor på den svenska marknaden
PRODUKTNYTT Livsmedelsföretaget Fazer meddelar att den populära Jaffakakan nu kommer till Sverige. Det handlar om produkterna ”Jaffa Gröna kulor” och ”Jaffa Tutti Frutti”.

li21
Doldisen Viking Malt är Årets Livsmedelsexportör 2019
– ”En av Sveriges viktigaste råvaruförädlare”
Livsmedelsföretagen meddelar att företaget Viking Malt är Årets Livsmedelsexportör 2019. Bolaget exporterar 150 000 ton svensk malt till bryggerier och destillerier världen över årligen. Bilden: Näringsminister Ibrahim Baylan, Kasper Madsen, vd Viking Malt, Malin Andersson, försäljningschef Viking Malt, Björn Hellman, vd Livsmedelsföretagen, och Fredrik Fexe, vice vd Business Sweden. Foto: Livsmedelsföretagen/David Thunander.

Gimranäs överklagar beslut om Veranda Breeder
Förra månaden beslutade Jordbruksverket att inte godkänna en ansökan från värphönsbolaget Gimranäs AB i Herrljunga om användande av systemet Veranda Breeder för avelsdjur av värphönsras för produktion av kläckägg. Detta efter det att ett projekt som drivits i bolaget anläggning visat bland annat att dödligheten har varit oacceptabelt hög och att hönor haft omfattande fjäderskador.

Göteborg förbjuder JOBmeal att överlåta livsmedel med information om att de är ekologiska
I mars genomförde Miljöförvaltningen på Göteborgs Stad ett kontrollbesök på en verksamhet i staden som tillhör företaget JOBmeal Sverige AB i Stockholm. Enligt uppgift upptäckte då ...

t20