k32
Importkontrollen av kött behöver skruvas upp
KOMMENTAREN FoodMonitor har i flera artiklar de senaste två åren skrivit om kött från Lettland och Polen som transporterats på undermåligt sätt i små skåpbilar och som stoppats i gränskontrollen.
Transporterna tycks vara ett sätt för mindre nogräknade restauranger i Sverige att öka sina marginaler.
Mörkertalet är sannolikt stort. Tullverket tycks hittills ha saknat tillräckliga resurser och rätt styrning för att ta tag i problemet.
Tacksamt är därför att man på EU-nivå nu reagerat och att en utredning är på gång.
LÄS OCKSÅ: EU utreder suspekta transporter av kött från Lettland till Sverige
För svenska konsumenter är riskerna påtagliga.
Det kött som påträffats i transportbilarna har inte förvarats på rätt sätt. Skåpbilarna har åkt färja i minst 8-9 timmar innan de anlänt till en svensk hamn.
Och de dokument som åtföljt sändningarna har varit minst sagt bristfälliga. Inte minst när det gäller salmonellagarantier.
Man kan ställa sig frågan om köttet hanterats av den organiserade brottsligheten i Lettland och Polen och var det egentligen kommer ifrån.
Som läget är vore det därför bra om Tullverkets och Livsmedelsverkets kontroller av kött som kommer in i landet i skåpbilar kunde utökas. Det vore också bra om Livsmedelsverkets jurister kunde ta frågan på lite större allvar och inte som tidigare i år släppa fritt kött trots oklara dokument.
HÅKAN FRISELL
LÄS OCKSÅ: Nötkött med oklara dokument som stoppats av gränspolisen släpps fritt av Livsmedelsverkets jurister
LÄS OCKSÅ: Tullverket stoppade skåpbil med 1.2 ton oförpackat otjänligt färskt kött
LÄS OCKSÅ: Dansk polis stoppade otillåten transport av polskt kött till populär restaurang i Malmö
Bilderna: suspekta transporter av kött till Sverige. Första två bilderna från vänster och fjärde bilden från vänster är från EU-kommissionen. Tredje bilden från vänster är från Sollentuna kommun. Femte bilden från vänster är från Malmö stad.

t20