Replik: Djurens Rätt svarar Svensk Fågel
Djurens Rätts arbete bygger på kunskap om djurs behov och naturliga beteende. Vi informerar om hur djuren har det och uppmuntrar till att välja bort kyckling eftersom det är det bästa valet som medvetna konsumenter kan göra. Till skillnad från Svensk Fågel har vi inget eget vinstintresse av det vi gör, vi företräder djurens intresse. Medan Svensk Fågel försvarar vinstintresset står vi upp för djuretik och djurskydd. Djurens Rätt strävar efter att förbättra för djuren här och nu och att driva på för ett bättre djurskydd.
Tyvärr skiljer sig inte kycklingproduktionen åt nämnvärt ur djurskyddssynpunkt mellan olika länder. Den kyckling som föds upp i Sverige är av samma snabbväxande raser som i andra länder. De drabbas bland annat av smärtsamma benproblem. De hålls inomhus under sina 35 dagar i livet, i liknande trånga miljöer. Djurens Rätt har under flera år sökt en konstruktiv dialog med Svensk Fågel för att diskutera sådant som utevistelse för kycklingar, nolltolerans mot den höga dödligheten när kycklingar transporteras samt att de snabbväxande raserna inte ska användas. Tyvärr har Svensk Fågel tydligt meddelat att de inte är intresserade av att besvara Djurens Rätts förfrågan om ett möte.
Att enbart följa den svenska lagstiftningen är inte imponerande. Den svenska djurskyddslagen är en miniminivå. Att gå utöver den svenska lagstiftningen och vara lite bättre än andra länder är heller inte mycket att slå sig för bröstet för. Inte när lägstanivån är så låg som den är. Det kan inte handla om att jämföra sig med andra länder som är sämre.
Måttstocken för Svensk Fågel borde istället vara kycklingarnas välfärd och där är utevistelse och nolltolerans mot transportdödlighet, samt fåglar som inte har ont i benen, det som borde vara den allra lägstanivån. Tyvärr anser inte Svensk Fågel att de 190 000 kycklingar som dör under transport till slakt är ett problem. De omvandlar i stället dessa kycklingars liv till en liten procentsats samtidigt som kycklingar är det djurslag som är flest och lider mest under transport till slakt, såväl i Sverige som i EU.
Det går självklart inte att komma undan diskussionen om det är etiskt försvarbart att i Sverige föda upp och utsätta 90 miljoner kycklingar för lidande i enda syfte att de ska bli mat, särskilt inte när det finns så många veganska alternativ som tar verklig hänsyn till både djur och klimat.
Camilla Björkbom
Förbundsordförande
Djurens Rätt
REPLIK SVENSK FÅGEL: Svenska kycklingbönder – föredöme i EU Svar till Camilla Björkbom
DEBATTINLÄGG DJURENS RÄTT: Debatt: Allvarliga missförhållanden gömmer sig bakom KFC:s kycklinghinkar

t20