Ledarna stämmer Milko
Fackföreningen Ledarna stämmer mjölkbolaget Milko inför Arbetsdomstolen. Anledningen är att Milko enligt uppgift inte betalat avgångsvederlag till sex tidigare anställda enligt ett lokalt kollektivavtal. De anställda fick gå på grund av arbetsbrist vid bolagets anläggningar i Karlstad och Sundsvall.
 
”De har inte fullföljt det lokala kollektivavtal som gäller. Vi har förhandlat lokalt och centralt och nu återstår bara Arbetsdomstolen för att lösa tvisten”, säger Carin Årvik, chefsjurist på ledarna.
 
Totalt kräver Ledarna ett skadestånd på 50 000 kronor till var och en, samt även ekonomiskt skadestånd motsvarande avgångsvederlag som varierar mellan 84 140 kronor och 218 052 kronor till de sex drabbade anställda.
 
Dessutom kräver fackföreningen ett allmänt skadestånd på 100 000 kronor.
 
Efter att fått ta del av stämningsansökan har Milko gett FoodMonitor en skriftlig kommentar.
 
”Milko har utgett 1 500 kr per anställningsår till alla medarbetare som vid sista anställningsdag inte har fått eller blivit erbjuden ny anställning. Detta är en lägre ersättning än vid tidigare nerdragningar och anledningen till detta är den extremt ansträngda ekonomin som Milko både befann sig i och befinner sig i, när beslut om nedläggning gjordes", skriver Rebecka Nordenman, personalchef på Milko, i en kommentar.
 
"Av de sex medlemmar som Ledarna har lämnat in en stämningsansökan för, har fyra medarbetare fått avgångsersättning enligt denna modell. De som inte har fått någon ersättning är fortfarande anställda och därför har heller inget avgångsvederlag betalats ut. Ledarna anser att deras medlemmar har rätt att få ut en högre avgångsersättning än den utbetalade, eftersom man anser att det finns ett kollektivavtal som reglerar detta. Milko anser inte att det finns ett gällande avtal mellan parterna och frågan kommer därför att avgöras i Arbetsdomstolen." 
 
/FoodMonitor
 

t20