Med svenskt stöd hjälper
FAO kenyanska bönder
Med oktobers regnsäsong nära förestående, behöver sårbara jordbrukshushåll i östra Kenya hjälp att ta tillvara regnvatten för bevattning och förhindra att jorden spolas bort. FAO bistår därför 5 000 hushåll med att bygga terrasser och enkla dammar på odlingsmarken. I utbyte mot arbete får bönderna kuponger som kan lösas in mot livsmedel och byggmaterial till de gemensamt ägda vattenreservoarerna.
 
När regnen väl kommer i dessa kuperade områden, är det ofta som intensiva skurar. Som följd riskerar matjorden att spolas bort. Regnvatten förloras genom ytavrinning vilket lämnar flodbäddar, som normalt fylls på under regnsäsongen, torra under resten av året. Terrasser och dammar kan bryta detta förlopp.
 
”Insatser av det här slaget kan hjälpa lantbrukare att klara störningen och snabbt återhämta sig”, säger Dan Rugabira, FAO:s representant i Kenya.
 
”Genom att stärka böndernas förmåga att klara av dåligt väder idag, kan vi undvika kriser i morgon”.
 
I dagsläget är spannmålslagren i regionen nästan helt uttömda, samtidigt ökar höga mat- och bränslepriser pressen ytterligare. För att hantera situationen tvingas familjer äta färre mål mat eller sälja av sin boskap. Livsmedelssituationen i dessa områden i östra Kenya är svår, men inte akut som i andra regioner i landet eller i Somalia. 
 
”Det är därför den här typen av projekt är så viktiga just nu”, säger Rugabira.
 
”Vi ger familjer kuponger som de kan växla in mot viktiga husgeråd eller livsmedel. Samtidigt bygger vi upp nödvändig infrastruktur för att minska böndernas sårbarhet när regnen uteblir”.  
 
Svenskt stöd stärker böndernas motståndskraft 
Med hjälp av ett bidrag från Sverige på nästan 3,6 miljoner dollar arbetar FAO, tillsammans med den lokala regeringen och dess utvecklingspartners, med att nå ut till de mest utsatta lantbrukarna. I synnerhet äldre, ensamstående mödrar och personer som drabbats av HIV. De får hjälp att bygga terrasser på åtminstone ett tunnland av sin odlingsmark för att minska jorderosionen och ytavrinningen. Arbetet är krävande och för svårt att utföra på egen hand, men genom att arbeta i grupp kan bönderna förbereda sina fält i tid. Det förbättrar deras chanser att få en högre avkastning, särskilt vid plantering av grödor lämpade för torrt klimat. 
 
FAO och dess samarbetspartners hjälper också bönder att konstruera enkla sanddammar vid närliggande flodbäddar för att fånga upp och tillvarata vatten till odling och hushåll. Detta kommer drastiskt att minska antalet timmar de spenderar på att samla vatten.
 
”Det här skulle jag aldrig kunnat göra själv”
De flesta människor i dessa torra och halvtorra områden försörjer sig genom att odla små jordlotter och föda upp boskap, oftast några få kor, getter eller får. Nederbörd är avgörande för odlingen av spannmål som sorghum, hirs och majs, samt baljväxter som ögonbönor, mungbönor och duvärtor.  Tyvärr har bristande nederbörd under flera år medfört att lantbrukarna fått en dålig skörd under två, ibland tre, säsonger. 
 
Under perioderna mellan skörd får fattiga lantbrukare söka arbete på annat håll för att försörja sig ”bland annat genom att arbeta för lantbrukare som har det bättre ställt”, säger Paul Omanga, FAO:s ansvarige för jordbruksproduktion i Kenya.
 
”I slutändan tvingas de försumma sina egna lantbruk”.
 
FAO:s projekt skapar incitament för lantbrukare att förbättra sin egen odlingsmark. Projektet utbildar dem också om nutrition och om hur man kan skydda sig mot HIV-smitta. Samtidigt hjälper det dem att utveckla sin kompetens inom uppfödning av fjäderfän eller grönsaksodling. 
 
”Det här skulle jag aldrig kunnat göra själv”, säger Jane Nzambi, en 43-årig ensamstående mor till fem barn, när hon pekar på ett djupt dike som fångar upp och lagrar vatten för senare användning.
 
”Utan den här hjälpen hade jag varit tvungen att hämta vatten i min skottkärra för att sälja till andra”. 
 
/FAO 
 
Foto: FAO 
 
/FoodMonitor 
 

t20